รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งพนักงานบริการ ตำแหน่งพนักงานซักฟอก และตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล  คลิก>>> ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน

Leave a reply