ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งพนักงานบริการ ตำแหน่งพนักงานซักฟอก และตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 3 อัตรา คลิก>>> ประกาศรายชื่อสอบข้อเขียน

Leave a reply