รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการดำเนินการสรรหาบุคคลเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบในตำแหน่งเจ้าพนักงาน เวชสถิติ ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และตำแหน่งพนักงานบริการ

คลิกดูประกาศรายชื่อ>> Scan_20221123_125800

Leave a reply