ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 5 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (สามารถดูได้ที่ประกาศรับสมัคร)

การรับสมัครวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

โดยผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณฯ ตั้งแต่วันที่ 10 – 16 พฤศจิกายน 2565 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08.00 – 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.00 น.

ประกาศรับสมัคร

Leave a reply