ประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหลอดไฟฟ้า LED สำหรับโครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) ระยะที่ 3 ของโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

Leave a reply