อุบัติเหตุฉุกเฉิน

บริการตรวจผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน

ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง เบอร์ติดต่อ 045-319300 ต่อ 1319