รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งพนักงานบริการ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ คลิก>>ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน

Leave a reply