รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานบัตรรายงานโรค จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ

Leave a reply