รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ สังกัดกลุ่มการพยาบาล จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัคร วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

โดยผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณฯ ตั้งแต่วันที่ 13 – 17 กันยายน 2564 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08.00 – 12.00 น. และ ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.00 น.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

(1) ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น

(2) ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือเทียบเท่า

หมายเหตุ ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ได้รับวุฒิที่ ก.พ. รับรองและเป็นไปตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข)

คลิก>>> ประกาศรับสมัคร

Leave a reply