รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานบริการ และพนักงานช่วยเหลือคนไข้ สังกัดกลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยห้องผ่าตัด คลิก>> ประกาศรับสมัคร OR

Leave a reply