โดยผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณฯ

(ตั้งแต่วันที่ วันที่ 4 – 8 มกราคม 2563 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08.00 – 12.00 น. และ ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.00 น.)

 

ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ สังกัดกลุ่มงานทันตกรรม

Leave a reply