ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งรื้ถอน จำนวน ๗ รายการ (๔๙ เครื่อง)ในโครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) ระยะที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Leave a reply