1.ประกาศเผยแพร่แผน ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ

2.TORค่าจ้างเหมาขนขยะ

Leave a reply