ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาตรวจภูมิคุ้มกันวิทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

Leave a reply