ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการโครงการพัฒนาและขยายสถานบริการงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก สู่ความเป็นเลิศและทันสมัย โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ตำบลไร่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ งาน ประเภทเงินบำรุง ประจำปี ๒๕๖๓

Leave a reply