ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง โครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) ระยะที่ ๓ ของโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

Leave a reply