บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปในตำแหน่งพนักงานบริการ ตำแหน่งพนักงานซักฟอก และตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 3 อัตรา คลิก>> ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

Leave a reply