ทันตกรรม

บริการด้านทันตกรรม

ให้บริการตรวจรักษาทางทันตกรรมทั่วไป เช่น อุดฟัน, ขูดหินปูน, ถอนฟัน เป็นต้น และทันตกรรมเฉพาะทาง ได้แก่

  • รักษาคลองรากฟัน
  • ฟันปลอม ทั้งชนิดถอดได้ และติดแน่น
  • ศัลยศาสตร์ช่องปาก เช่น ผ่าฟันคุด, ตัดแต่งปุ่มกระดูกในช่องปาก
  • ปริทันต์วิทยา เช่น เกลารากฟัน, ตัดแต่งเหงือก

ให้บริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-20.00 น. เสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00-16.00 น.
เบอร์ติดต่อ 045-319300 ต่อ 1334