ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งพนักงานบริการ  และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา คลิก>> ประกาศรายชื่อสอบข้อเขียน

Leave a reply