กายภาพบำบัด

บริการกายภาพบำบัด

  • โรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
  • ระบบประสาท
  • ระบบหัวใจและหลอดเลือด
  • ระบบอื่นๆ

ให้บริการทุกวัน จันทร์ - ศุกร์  เวลา 08.00 - 20.00 น. 
ให้บริการ เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ 045 - 319300 ต่อ 2413